ทรัพย์สินทางปัญญา
ปีงบประมาณ :
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ :
 
ลำดับปีงบประมาณประเภทสิ่งประดิษฐ์รายชื่อสิ่งประดิษฐ์วันที่ยื่นคำขอเลขที่คำขอวันที่ประกาศ/วันที่จดทะเบียนเลขที่ประกาศ/เลขที่จดทะเบียนสถานะปัจจุบันหมายเหตุ
1 2562ลิขสิทธิ์คู่มือโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนผังระบบโครงข่ายการกระจายน้ำและระบายน้ำ (NARK5.0)12/6/256237566524/6/2562ว.42522ได้รับการจดแจ้ง 
2 2562ลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนผังระบบโครงข่ายการกระจายน้ำและระบายน้ำ (NARK5.0)12/6/256237566624/6/2562ว1.8078ได้รับการจดแจ้ง 
3 2562สิทธิบัตรการออกแบบจานเปล29/10/2558150200376317/5/256269782ได้รับจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด10 ปีเรียบร้อยแล้วเมื่อ 31 พ.ค. 62
4 2562ลิขสิทธิ์โปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบดักจับและควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์3/5/256237473117/5/2562ว1. 8018ยื่นจดแจ้ง 
5 2562อนุสิทธิบัตรรีคอมบิเนนท์ยีสต์ที่มีคุณสมบัติสร้างเอนไซม์เดลต้า-6-แฟตตีแอซิด ดีแซทูเรส (delta-6-fatty acid desaturase)29/12/2558150300222329/4/256215125ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
6 2562อนุสิทธิบัตรซีรั่มอนุภาคนาโนสารสกัดข้าวหอมมะลิแดง30/11/2558160300224911/4/256215098ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
7 2562อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว14/2/2560170300022513/2/256214298ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
8 2562อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดสารโพลีแซคคาไรด์จากเมล็ดมะขาม และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว6/1/2560170300002417/1/256214836ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดครั้งที่ 1 (6ปี)เรียบร้อยแล้วเมื่อ 17 ม.ค. 62
9 2562อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการแปรรูปลำไยกรอบ และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว8/6/2560170300100417/1/256214833ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน1.ยื่นชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก เมื่อ 17 ม.ค. 62
10 2562อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดข้าวสีแดง29/6/2560170300115317/1/256214832ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
11 2562อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดสารจากฝักส้มป่อยที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านการเกิดออกซิเดชัน16/5/2561180300114017/1/256214834ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน1.ยื่นชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก เมื่อ 17 ม.ค. 62
12 2562อนุสิทธิบัตรชุดของไพรเมอร์ (primer) และตัวตรวจจับสำเร็จรูป หรือ โพรบ (probe) สังเคราะห์ ที่อยู่บนอนุภาคนาโนของโลหะทองคำ (Gold nanoparticles DNA probe) โดยใช้ยีนฟอสโฟไลเพส ซี (Phospholipase C), วิธีการตรวจสารพันธุกรรม และชุดตรวจสารพันธุกรรมสำหรับการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียลิสทีเรีย โมโนไซโตจิเนสในอาหาร20/12/255916030025834/1/256214785ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
13 2562ลิขสิทธิ์คู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำโดยระบบเทปน้ำหยดเพื่อการเกษตรชุมชนออนใต้28/12/25613725053/1/2562ว.42132ได้รับการจดแจ้ง 
14 2562ลิขสิทธิ์แอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจวัดสารเคอร์คูมินในขมิ้นชันพร้อมกันทีละหลายความเข้มข้น28/12/25613725063/1/2562ว1.7862ได้รับการจดแจ้ง 
15 2562ลิขสิทธิ์อาหารนุ่ม เมนูอร่อย เพื่อสุขภาพผู้สูงวัย28/12/25613725073/1/2562ว.42133ได้รับการจดแจ้ง 
16 2562สิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องมือและกระบวนการตรวจวัดความเผ็ดด้วยเทคนิคเคมี-ไฟฟ้าที่สามารถบ่งชี้ระบบความเผ็ด31/3/2554110100047528/12/256167202ได้รับจดทะเบียนยื่นจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีทั้งหมด 20 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 62
17 2562อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตอาหารเสริมสุขภาพน้ำมันงาขี้ม้อน27/3/2561180300071928/12/256114765ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน1.ยื่นชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก เมื่อ 28 ธ.ค. 61
18 2562อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เวชสำอางสูตรตำรับครีมจากสารสกัดฝักส้มป่อย และกรรมวิธีการผลิต21/3/2560170300047816/11/256114603ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน1.ยื่นชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก เมื่อ 16 พ.ย. 61
19 2562อนุสิทธิบัตรสูตรผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองเสริมงาขี้ม่อน และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว12/4/2560170300062916/11/256114602ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน1.ยื่นชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการชำระค่าธรรมเนียมรายปีครั้งแรก เมื่อ 16 พ.ย. 61
20 2562อนุสิทธิบัตรสูตรผสมของผลิตภัณฑ์ครีมเบสชนิดน้ำมันในน้ำ (Oil in Water emulsion) และผลิตภัณฑ์ของสูตรผสมดังกล่าว3/11/2558160300180824/10/256114506ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
21 2561อนุสิทธิบัตรอาหารอัดเม็ดสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ผลิตจากกากปาล์มน้ำมันและยูเรีย17/5/2559160300082121/9/256114378ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดครั้งที่ 1 (6ปี)เรียบร้อยแล้วเมื่อ 21 ก.ย. 61
22 2561อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดสารจากข้าวที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปส และ/หรือ ต้านอนุมูลอิสระ2/2/2560170300017228/8/256114273ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
23 2561อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตแกมม่า-โอไรซานอลจากแอซิดออยล์11/5/2560170300079528/8/256114274ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
24 2561สิทธิบัตรการออกแบบจาน29/10/255815020037618/8/256164111ได้รับจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด10 ปีเรียบร้อยแล้วเมื่อ 4 ม.ค. 62
25 2561สิทธิบัตรการออกแบบถ้วยมีฝาปิด29/10/255815020037628/8/256164112ได้รับจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมด 10 ปี เรียบร้อยแล้วเมื่อ 4 ม.ค. 62
26 2561อนุสิทธิบัตรรถตัดและเก็บทะลายปาล์มน้ำมันแบบไร้ลูกร่วงสู่พื้นดิน6/3/256118030005598/8/256114193ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
27 2561อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการกระตุ้นการผลิตสารดีออกซีไมโรเอสทรอลจากกวาวเครือขาวด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย12/9/2557140300106517/7/256114091ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
28 2561ลิขสิทธิ์แอปพลิเคชันการบริหารจัดการน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมรายแปลง (iFarmer)2/5/256136555218/5/2561ว1.7221ได้รับการจดแจ้ง 
29 2561อนุสิทธิบัตรน้ำมันผสมของน้ำมันปาล์มแดง ที่มีความคงตัวสูง21/10/2559160300213120/4/256113765ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
30 2561ลิขสิทธิ์โปรแกรมการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ (NARK 4.0)23/3/25613642883/4/2561ว1.7148ได้รับการจดแจ้ง 
31 2561ลิขสิทธิ์คู่มือการใช้งานโปรแกรมช่วยตัดสินใจบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ (NARK 4.0)23/3/25613642873/4/2561ว.41318ได้รับการจดแจ้ง 
32 2561ลิขสิทธิ์แอปพลิเคชันการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย (WaterSMART)23/3/25613642893/4/2561ว1.7149ได้รับการจดแจ้ง 
33 2561อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์กระดาษจากเส้นใยผลตาลโตนด และกรรมวิธีการผลิต13/1/2560170300005920/2/256113569ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
34 2561อนุสิทธิบัตรอุปกรณ์การผลิตลูกประคบสมุนไพรแบบร้อนเองอัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว13/1/256017030000601/2/256113508ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
35 2561อนุสิทธิบัตรกระบวนการสกัดจีโนมิกดีเอ็นเอจากหางลูกสุกรโดยใช้เม็ดเซรามิกและเครื่องเขย่าสาร27/10/25591603000217431/1/256113506ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
36 2561อนุสิทธิบัตรระบบโรงงานพืช13/1/2560170300005826/1/256113493ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
37 2561อนุสิทธิบัตรวัสดุปิดแผลหลายชั้น (wound dressing) ซึ่งชั้นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive layer) ประกอบรวมด้วยโพลิเมอร์ธรรมชาติและสารสกัดจากพืชสาบหมา (Ageratina adenophora)24/1/2560170300011424/1/256113296ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
38 2561อนุสิทธิบัตรเครื่องให้ความร้อนสำหรับกำจัดแมลงหรือมอด9/10/2558150300172915/12/256013368ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
39 2560อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชะลอความชราที่มีสารสกัดข้าวมันปูเป็นส่วนประกอบ10/8/2558150300120322/9/256013132ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
40 2560อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดสารสกัดจากข้าวมันปู10/8/255815030012025/9/256013047ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
41 2560อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับเส้นผมเพื่อกระตุ้นการเจริญของเส้นผมที่มีสารสกัดข้าวสังข์หยดเป็นส่วนประกอบ25/9/255815030015765/9/256013049ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
42 2560อนุสิทธิบัตรเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์พริกโดยใช้กระบวนการประมวลผลภาพ17/5/255916030008195/9/256013048ยื่นคำขอ 
43 2560อนุสิทธิบัตรอาหารอัดเม็ดคุณภาพสูงสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ผลิตจากทางใบปาล์มน้ำมัน13/1/256017030000615/9/256013046ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดครั้งที่ 1 (6ปี)เรียบร้อยแล้วเมื่อ 5 ก.ย. 60
44 2560อนุสิทธิบัตรโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวที่มีสีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ และวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว19/5/2558150300073115/8/256012976ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
45 2560อนุสิทธิบัตรองค์ประกอบสารสกัดข้าวสังข์หยดที่มีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผม และกรรมวิธีการเตรียมของสารนั้น9/10/2558150300173215/8/256012978ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
46 2560อนุสิทธิบัตรอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมพรีไบโอติกที่ผลิตได้จากโพลิเมอร์ชีวภาพจากเชื้อราแมลง21/6/255613030006837/7/256012839ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดครั้งที่ 1 (6ปี)เรียบร้อยแล้วเมื่อ 7 ก.ค. 60
47 2560อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดสารแอนโทไซยานินและสารประกอบฟีนอลิกจากข้าวที่มีสีดำ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าว20/12/255916030025847/7/256012838ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
48 2560อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเตรียมข้าวเม่าผงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว31/5/2559160300092519/6/2560 12776ยื่นคำขอ 
49 2560อนุสิทธิบัตรเครื่องปลูกข้าวแบบใช้ต้นกล้านาโยน16/11/2559160300236919/6/256012775ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
50 2560อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเตรียมข้าวเม่าผงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว31/5/2559160300092519/6/2560 12776ยื่นคำขอ 
51 2560ลิขสิทธิ์MFA Pro เครื่องมือการวิเคราะห์การไหลของวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน31/3/256035311112/6/2560ว.40197ได้รับการจดแจ้ง 
52 2560ลิขสิทธิ์MFA Pro โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน31/3/256035311212/6/2560ว1.6436ได้รับการจดแจ้ง 
53 2560อนุสิทธิบัตรเจลที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานินสำหรับบรรเทาแผลอักเสบในช่องปาก26/2/255815030006729/6/256012874ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
54 2560อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตข้าวเม่าแห้งคืนรูปและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว17/5/2559160300081815/5/256012977ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
55 2560อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีในการผลิตผลิตภัณฑ์ภาชนะเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากวัสดุคอมโพสิตชีวภาพปาล์มน้ำมันกับเมลามีน30/10/2558150300184211/5/256012732ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดครั้งที่ 1 (6ปี)เรียบร้อยแล้วเมื่อ 8 มิ.ย. 60
56 2560อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเตรียมผงขัดหน้าจากข้าวที่มีสี30/11/2558160300209611/5/256012644ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
57 2560อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตแป้งข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำเส้นใยอาหารสูง9/10/2558150300173131/3/256012568ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
58 2560ลิขสิทธิ์30 เมนูสร้างสรรค์จากมันเทศ10/3/256035208022/3/2560ว.40130ได้รับการจดแจ้ง 
59 2560อนุสิทธิบัตรระบบอนุบาลลูกหอยมุกน้ำจืดแบบกึ่งปิด25/9/2558150300157721/3/256012525ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
60 2560อนุสิทธิบัตรชุดน้ำยาตรวจออกซาเลตในเครื่องดื่ม1/10/255815030017163/3/256012547ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
61 2560ลิขสิทธิ์คู่มือเครื่องทำระเหยระบบสูญญากาศ13/1/256035020618/1/2560ว.39940ได้รับการจดแจ้ง 
62 2560ลิขสิทธิ์คู่มือเครื่องปั่นเหวี่ยงแยกผลึกน้ำตาล13/1/256035020718/1/2560ว.39941ได้รับการจดแจ้ง 
63 2560อนุสิทธิบัตรกลไกการหยอดเมล็ดพันธุ์30/5/255816030003436/1/256012270ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดครั้งที่ 1 (6ปี)เรียบร้อยแล้วเมื่อ 6 ม.ค. 60
64 2560อนุสิทธิบัตรชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้ 3 ชนิดพร้อมกัน20/9/2554110300099613/12/255912181ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
65 2560อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ข้าวก่ำผสม1/11/2556130300137413/12/255912182ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
66 2560สิทธิบัตรการประดิษฐ์อุปกรณ์พลิกกลับกองปุ๋ย30/5/2551080100271116/11/255952388ได้รับจดทะเบียน 
67 2560อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตเยื่อและกระดาษ26/2/2559160300032216/11/255912125ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
68 2559อนุสิทธิบัตรกระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ก่อนนึ่งฆ่าเชื้อ6/7/25581503000101923/9/255911949ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
69 2559อนุสิทธิบัตรโรงอบแห้งเมล็ดพืชด้วยลมร้อนร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์28/2/255714030001772/9/255911899ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
70 2559อนุสิทธิบัตรแผ่นแปะสำหรับออกฤทธิ์ไล่ยุงจากนาโนอิมัลชั่นที่มีสาวนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิทริโอดอร่า สาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์26/1/2559160300012929/7/255911783ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
71 2559อนุสิทธิบัตรองค์ประกอบของนาโนอิมัลชั่นที่มีส่วมผสมของน้ำมันยูคาลิปตัส ซิริโอดอร่า และกรรมวิธีการเตรียม นาโนอิมัลชั่นดังกล่าว26/1/255916030013029/7/255911782ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
72 2559อนุสิทธิบัตรองค์ประกอบของแผ่นแปะในช่องปากที่มีส่วนผสมของสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างอนุพันธ์ควอเทอร์ไบซ์เบต้าไซโคลเด็กซ์ตรินไคโตซานและแอลฟาแมงโกสติน และกรรมวิธีการเตรียมแผ่นแปะดังกล่าว17/7/255815030010981/7/255911684ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
73 2559อนุสิทธิบัตรเครื่องคัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่30/10/2558150300184424/6/255911658ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
74 2559อนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด29/11/2554110300128214/6/255911608ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียนอนุญาตใช้สิทธิให้ บ.ลัดดา
75 2559อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ข้าวมีสี และสูตรน้ำส้มสายชูเสริมสุขภาพพร้อมดื่ม23/12/2557140300173931/5/255911546ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
76 2559อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์แกรนูลข้าวที่มีสีชนิดชงดื่มสำเร็จรูป และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว19/5/2558150300073313/5/255911483ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
77 2559อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ข้าวหมักอัดเม็ดและกรรมวิธีผลิต13/9/2556130300107812/4/255911398ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
78 2559อนุสิทธิบัตรสูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่โปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าว และกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว19/5/255815030007321/4/255911337ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
79 2559ลิขสิทธิ์“แบบพิมพ์เขียวของเครื่องต้นแบบระดับโรงงาน เพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ และวิตามินอีเข้มข้นจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม”13/1/255831925221/1/2559ว.36206ได้รับการจดแจ้ง 
80 2559ลิขสิทธิ์โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดโพลิโคซานอลจากไขรำข้าว26/8/255629608521/1/2559ส.9990ได้รับการจดแจ้ง 
81 2559ลิขสิทธิ์โครงการการพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดี้และชุดสะดวกใช้ : Strip test จำเพาะ Vibriocholeran สำหรับตรวจการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม26/8/255629608421/1/2559ส.9989ได้รับการจดแจ้ง 
82 2559ลิขสิทธิ์โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องล้างผักอัลตราโซนิกส์22/8/255629595621/1/2559ส.9985ได้รับการจดแจ้ง 
83 2559ลิขสิทธิ์โครงการการวิจัยและพัฒนาสารสกัดและสารออกฤทธิ์จากฟ้าทะลายโจรที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำลายกระดูกอ่อนในโรคข้อเสื่อม26/8/255629608321/1/2559ส.9988ได้รับการจดแจ้ง 
84 2559ลิขสิทธิ์โครงการการพัฒนามาสก์ไบโอเซลลูโลสจากน้ำมะพร้าวเพื่อใช้ป้องกันการเกิดสีผิวเข้มผิดปกติหลังการรักษาผิวหน้าด้วยแสงเลเซอร์26/8/255629608221/1/2559ส.9987ได้รับการจดแจ้ง 
85 2559ลิขสิทธิ์วีดีทัศน์ โครงการ การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิต แลัลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์22/8/255629595521/1/2559ส.9984ได้รับการจดแจ้ง 
86 2559ลิขสิทธิ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชผสมถั่วที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุทั่วไปและผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน26/8/255629608621/1/2559ส.9991ได้รับการจดแจ้ง 
87 2559ลิขสิทธิ์สารานุกรมอันดามัน26/8/255221366321/1/2559ว.12303ได้รับการจดแจ้ง 
88 2559ลิขสิทธิ์วีดีทัศน์โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์เห็ดทะเลเชิงพาณิชย์29/11/255426685121/1/2559ส.9096ได้รับการจดแจ้ง 
89 2559ลิขสิทธิ์คู่มือการใช้ชุดตรวจไส้เดือนฝอย Dripping Chamber22/8/255629595721/1/2559ว.32189ได้รับการจดแจ้ง 
90 2559ลิขสิทธิ์โปรแกรมประยุกต์ ระบบรดน้ำอัตโนมัติ3/3/255832096321/1/2559ว1.5314ได้รับการจดแจ้ง 
91 2559อนุสิทธิบัตรกระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์ประเภทเส้นพร้อมบริโภคก่อนการนึ่งฆ่าเชื้อ25/2/255815030002188/12/255810865ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
92 2559อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีผลิตแคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแบบขึ้นรูปใหม่ สำหรับเตาอบไมโครเวฟ29/12/2557140300178427/11/255810807ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
93 2559อนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิตสารสกัดจากกระชายดำ8/1/2556130300002224/11/255810786ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
94 2559อนุสิทธิบัตรองค์ประกอบทางเภสัชกรรมสำหรับลดจำนวนเชื้อก่อเกิดโรคในแผลติดเชื้อและสมานแผล ที่มีสารสกัดจากเบญกานีเป็นองค์ประกอบ21/6/255613030006849/10/255810541ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
95 2559อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมที่มีส่วนผสมของแอนโทไซยานิน26/5/255815030008639/10/255810628ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
96 2559อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากสเต็มเซลล์ข้าวที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา17/7/255815030010978/10/255810672ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
97 2558อนุสิทธิบัตรชุดตรวจสอบสังกะสีในดินและปุ๋ยภาคสนาม6/9/2556130300104811/9/255810373ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
98 2558อนุสิทธิบัตรวัสดุเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มา สำหรับผลิตชีวภัณฑ์ผง13/2/2555120300013511/8/255810215ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียนอนุญาตใช้ใชสิทธิ บ.ลัดดา
99 2558อนุสิทธิบัตรยาน้ำมันสมุนไพรสำหรับสมานแผลและกรรมวิธีเตรียมยาน้ำมันดังกล่าว27/3/2557140300029722/6/255810008ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
100 2558อนุสิทธิบัตรสูตรผสมของผลิตภัณฑ์ทาภายนอกจากสารสกัดกวาวเครือขาวและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว7/1/255815030000154/6/25589946ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
101 2558ความลับทางการค้าสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องดื่มเลียนแบบกลิ่นรสเบียร์ 3 สูตร ได้แก่ รสต้นตำรับ (Original Fun Drink) รสลาเวนเดอร์เลมอนเนด (Lavender Lemonade) และรสโพเมกราเนดโรเซ่ (Pomegranate Rose) สวก.จัดเก็บเอง2/6/2558 เก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
102 2558อนุสิทธิบัตรภาชนะขึ้นรูปสำหรับการเกษตรทำจากกากรำ:องค์ประกอบและวิธีทำ13/10/255414030003613/4/25589750ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
103 2558อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดสารสำคัญที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันจากเมล็ดธัญพืชที่มีแป้งเป็นองค์ประกอบด้วยเทคนิคทางกายภาพสำหรับใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องสำอาง26/3/2557140300028717/3/25589664ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
104 2558อนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไยด้วยวิธีทางเอนไซม์29/11/2554110300128313/1/25589429ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
105 2558อนุสิทธิบัตรชุดกะเทาะข้าวโพดทั้งเปลือก21/3/255714030002617/10/25579199ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
106 2558อนุสิทธิบัตรกระบวนการผลิตไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส2/10/255709030011497/10/25579200ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
107 2557อนุสิทธิบัตรระบบอบแห้งเมล็ดพืชแบบอินฟราเรด11/2/2557140300008622/8/25579074ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมรายปีที่ 5 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560
108 2557ความลับทางการค้าวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของมาสก์ไบโอเซลลูโลสจากมะพร้าวให้ไม่ติดผิว สวก.จัดเก็บเอง10/1/2557 เก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
109 2556อนุสิทธิบัตรอนุภาคนาโนไนโอโซมบรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อมที่มีคุณสมบัติต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส18/10/255512030012098/8/25568199ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
110 2556อนุสิทธิบัตรสูตรผสมของผลิตภัณฑ์เจลทำความสะอาดผิวหนังที่ช่วยทำให้ผิวขาวที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อม (ฟิแลนทัส เอมบลกา) เป็นส่วนประกอบในสูตรดังกล่าว18/10/255512030012108/8/25568200ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
111 2556อนุสิทธิบัตรสูตรผสมของผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวที่ช่วยทำให้ผิวขาวและชุ่มชื้นที่มีอนุภาคนาโนบรรจุสารสกัดสมุนไพรมะขามป้อม (ฟิแลนทัส เอมบลกา) เป็นส่วนประกอบในสูตรดังกล่าว18/10/255512030012118/8/25568201ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
112 2556ลิขสิทธิ์วีดีทัศน์โครงการการพัฒนาการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์จากน้ำเชื่อมลำไย28/6/25562935316/8/2556ส.9928ได้รับการจดแจ้ง 
113 2556อนุสิทธิบัตรระบบหมุนเวียนน้ำสำหรับเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล30/3/2555120300033129/10/25557574 ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
114 2555ลิขสิทธิ์ไส้เดือนฝอยศัตรูพรรณไม้น้ำ และการป้องกันกำจัด6/6/255527732526/7/2555ว.29143ได้รับการจดแจ้ง 
115 2555ลิขสิทธิ์เอกสารวิชาการ เรื่อง บิวเวอเรีย6/6/255527732626/7/2555ว.29144ได้รับการจดแจ้ง 
116 2554ลิขสิทธิ์วีดีทัศน์โครงการเพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพปลอดเชื้อ31/8/255426271630/9/2554ส.9036ได้รับการจดแจ้ง 
117 2554ลิขสิทธิ์วีดีทัศน์โครงการวิจัยและพัฒนาหัวตรวจวัดสารแคปไซซินฯ31/8/255426271730/9/2554ส.9037ได้รับการจดแจ้ง 
118 2554ลิขสิทธิ์วีดิีทัศน์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีชุดตรวจสอบไวรัสอย่างง่ายฯ31/8/255426271530/9/2554ส.9035ได้รับการจดแจ้ง 
119 2554ลิขสิทธิ์วีดีทัศน์โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค31/8/255426271430/9/2554ส.9034ได้รับการจดแจ้ง 
120 2554ความลับทางการค้ากระบวนการผลิตกรดไขมันอะราคิโดนิก31/3/2554ลค.613421/7/2554อก.5835เก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
121 2554อนุสิทธิบัตรสูตรผงปรุงแต่งรสสำหรับโรยหน้าเบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว31/3/2553100300028524/6/25546330ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียน 
122 2554อนุสิทธิบัตรส่วนผสมผงปรุงแต่งรสสำหรับโรยหน้าเบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว31/3/2553100300028524/6/25546330ยื่นคำขอ 
123 2554ลิขสิทธิ์เมนูอาหารสุขภาพจากผลิตภัณฑ์งานวิจัย สวก.20/1/25542522102/3/2554ว.23460ได้รับการจดแจ้ง 
124 2554ลิขสิทธิ์คู่มือการผลิตลุกกุ้งก้ามกรามปลอดโรคไวรัส20/12/255325060824/1/2554ว.23129ได้รับการจดแจ้ง 
125 2554ลิขสิทธิ์วีดีทัศน์แนะนำโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด1/10/25532444453/12/2553ส.8370ได้รับการจดแจ้ง 
126 2554ลิขสิทธิ์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผงปรุงรสจากผักพื้นบ้านและเห็ดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม1/10/25532444473/12/2553ส.8372ได้รับการจดแจ้ง 
127 2554ลิขสิทธิ์การพัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากกากรำสกัดน้ำมันซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร1/10/25532444483/12/2553ส.8373ได้รับการจดแจ้ง 
128 2554ลิขสิทธิ์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ1/10/25532444493/12/2553ส.8374ได้รับการจดแจ้ง 
129 2554ลิขสิทธิ์สปอตโทรทัศน์ ชุด เพื่อคนไทย1/10/25532444463/12/2553ส.8371ยื่นจดแจ้ง 
130 2554ลิขสิทธิ์คู่มือการปลูกเลี้ยงต้นกล้ากล้วยไม้รองเท้านารี27/8/255323878315/10/2553ว.19836ได้รับการจดแจ้ง 
131 2554ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเวชสำอาง16/8/25532379645/10/2553ส.8089ได้รับการจดแจ้ง 
132 2554ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร16/8/25532379655/10/2553ส.8090ได้รับการจดแจ้ง 
133 2553สิทธิบัตรการประดิษฐ์กระบวนการผลิตข้าวมอลต์พร้อมบริโภค9/5/2549060100207522/7/255328281ได้รับจดทะเบียน 
134 2553ลิขสิทธิ์คู่มือการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพดี14/5/255323400127/5/2553ว.18572ได้รับการจดแจ้ง 
135 2553อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ชีวภาพควบคุมโรคพืช วิธีการเตรียมและการใช้ชีวภัณฑ์ดังกล่าว4/12/2551080300145630/4/25535358ประกาศโฆษณาและได้รับจดทะเบียนชำระค่าต่ออายุครั้งที่ 1 แล้ว
136 2553ความลับทางการค้าสูตรน้ำมังคุดเข้มข้น26/2/2553ลค.57495/4/2553อก.5472เก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
137 2553ความลับทางการค้าสูตรผงปรุงรสอาหาร รสต้มยำ23/3/2553ลค.57451/4/2553อก.5468เก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
138 2553ความลับทางการค้าสูตรผงปรุงรส23/3/2553ลค.57441/4/2553อก.5467เก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
139 2553ลิขสิทธิ์คู่มือการเลี้ยง THOMSON'S GAZELLE29/1/25532285318/2/2553ว.17602ได้รับการจดแจ้ง 
140 2553ลิขสิทธิ์การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ18/1/255322764227/1/2553ส.7804ได้รับการจดแจ้ง 
141 2553ลิขสิทธิ์การเพาะเมล็ดกล้วยไม้รองเท้านารีในสภาพปลอดเชื้อ18/1/255322764427/1/2553ส.7806ได้รับการจดแจ้ง 
142 2553ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ ARDA1 ARDA2 ARDA3 ARDA4 ทิศทางใหม่สู่เกษตรปลอดภัย18/1/255322764327/1/2553ส.7805ได้รับการจดแจ้ง 
143 2553ลิขสิทธิ์สารานุกรมสัตว์ทะเลไทย18/1/255322764125/1/2553ส.7803ได้รับการจดแจ้ง 
144 2553ความลับทางการค้าสูตรอาหารเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์14/9/2552ลค.55201/12/2552อก.5273เก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
145 2552ลิขสิทธิ์โรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ17/6/255220916229/6/2552ศ4.521ได้รับการจดแจ้ง 
146 2552ลิขสิทธิ์Reef Fuana of Thailand3/6/255220846217/6/2552ว.11589ได้รับการจดแจ้ง 
147 2552ลิขสิทธิ์คู่มือ ผลิตภัณฑ์ ARDA1 ARDA2 ARDA3 ทิศทางใหม่สู่เกษตรปลอดภัย4/3/255220379210/3/2552ว.11153ได้รับการจดแจ้ง 
148 2552ลิขสิทธิ์การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ ARDA 4 หรือ สารเร่ง พด.4(พิเศษ)4/3/255220379110/3/2552ว.11152ได้รับการจดแจ้ง 
149 2552ความลับทางการค้าสุตรสารเพิ่มผลผลิตของกล้วยไม้3/1/2551ลค.509714/2/2552อก.4915เก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
150 2552ลิขสิทธิ์Coral Fish of Thailand4/12/255119993212/12/2551ว.10850ได้รับการจดแจ้ง 
151 2551ลิขสิทธิ์คู่มืออันดามัน หอยทะเลไทย30/5/25511870433/6/2551ว.9892ได้รับการจดแจ้ง 
152 2551ลิขสิทธิ์คู่มืออันดามัน ปลาแนวปะการัง8/10/255017484717/12/2550ว.9008ได้รับการจดแจ้ง 
153 2550ลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ ARDA1 ARDA2 ARDA3 ทิศทางใหม่สู่เกษตรปลอดภัย18/5/255016273029/5/2550ส.5397ได้รับการจดแจ้ง 
154 2550สิทธิบัตรการประดิษฐ์การผลิตผงซิริซินจากไยไหมพันธุ์ไทยด้วยน้ำร้อนและน้ำธรรมดา3/9/2546030100329518/5/255021905ได้รับจดทะเบียนได้รับจดทะเบียน เลขที่ 21905
155 2550ลิขสิทธิ์คู่มืออันดามัน ปูทะเลไทย20/4/255016094514/5/2550ว.8168ได้รับการจดแจ้ง 
156 2550ลิขสิทธิ์คู่มืออันดามัน กุ้งทะเลไทย27/2/255015785323/3/2550ว.8052ได้รับการจดแจ้ง 
157 2550ลิขสิทธิ์M-ROS (Multi Resevoir Operation System)8/2/255015652927/2/2550ว1.2436ได้รับการจดแจ้ง 
158 2549สิทธิบัตรการประดิษฐ์โปรตีนซิริซินที่มีกรดอะมิโนสูงขึ้นและกรรมวิธีการผลิต3/9/2546030100329628/9/254920588ได้รับจดทะเบียนได้รับจดทะเบียน เลขที่ 20588
159 2549สิทธิบัตรการประดิษฐ์การปลอดเชื้อจุลินทรีย์ในผงไหมหรือสารละลายไหมด้วยรังสีแกมมาหรือเครื่องเร่งอนุภาค3/9/2546030100329728/9/254920587ได้รับจดทะเบียนได้รับจดทะเบียน เลขที่ 20587
160 2549ลิขสิทธิ์สมุทร...บันทึกอันดามัน2/6/254912391510/8/2549ว.6832ได้รับการจดแจ้ง 
161 2549ลิขสิทธิ์คู่มืออันดามัน ปะการัง พังงา สึนามิ11/1/254911674811/1/2549ว.6488ได้รับการจดแจ้ง