ชื่อโครงการ :
ชื่อหัวหน้าโครงการ :
 
จำนวน 695 รายการ
ลำดับชื่อโครงการ
1การพัฒนาสมุนไพรพริกพรานเพื่อการป้องกัน และบำบัดรักษาโรคในช่องปากและการจัดการทางทันตกรรม
2การผลิตและพัฒนาสารสกัดหยาบจากพริกไทยดำในรูปแคปซูลนิ่มเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการนำไปใช้ประโยชน์
3องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันระเหยง่ายจากเหง้าของพืชในวงศ์ Zingiberaceae ในประเทศไทย
4โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์การค้ากล้วยไม้หวายตัดดอกเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพดอก
5การปรับปรุงโภชนะของผลพลอยได้จากกระบวนการทำความสะอาดเมล็ดข้าวโพดด้วยเชื้อราขาว เพื่อเป็นวัตถุดิบแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์
6โรคเหี่ยวของกล้วย: โรคพืชอุบัติใหม่ในประเทศไทยและการจัดการแบบบูรณาการ
7การใช้เอนโดไฟต์ติกแอคติโนแบคทีเรียควบคุมเชื้อ Colletotrichum acutatum และ Botrytis cinerea ในการผลิตสตรอว์เบอร์รีปลอดโรค
8การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบ
9การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า(ปีที่ 2)
10การใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมมะเขือ (Solanum melongena) เพื่อการพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาพร้อน แห้งแล้งและดินเค็ม
12345678910...