ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ


ปีงบประมาณ :
หัวข้อเรื่องงานวิจัย :
หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย :
 
จำนวน 206 รายการ
ลำดับหัวข้อเรื่องงานวิจัย
1ศักยภาพของสารสกัดจากสาหร่ายพวงองุ่นและสาหร่ายลิ้นมังกรเพื่อพัฒนาเป็นอาหารเสริม
2การศึกษาสาเหตุของโรคและการจัดการโรคช่อดอกพลาสติกของมะม่วงในประเทศไทย
3การวิเคราะห์ความคงตัวทางพันธุกรรมของกล้วยไข่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยไบโอรีแอคเตอร์แบบจมชั่วคราวโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SRAP
4การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักอัดเม็ดเสริมโพรไบโอติกส์สำหรับผู้สูงอายุ: การเสริมฤทธิ์กันของสารประกอบฟีนอลิคและการทำงานของโพรไบโอติกส์
5การเพิ่มประสิทธิภาพการสะสมสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน
6การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางต้นแบบผสมสารสกัดเมล็ดมะม่วงที่มีฤทธิ์ต้านการสลายของคอลลาเจน ป้องกันการเสื่อมของดีเอ็นเอยับยั้งเอ็นไซม์ไทโรซิเนสและต้านการอักเสบของผิวเพื่อผู้สูงอายุ
7การพัฒนาวิธีสกัดสารต้านอักเสบจากไพลและการพัฒนาตำรับสเปรย์นาโนอิมัลชันจากสารสกัดต้านอักเสบจากไพล
8การพัฒนาและศึกษาผลของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุงต่อการตอบสนองของระดับน้ำตาล อินซูลินและระดับการต้านอนุมูลอิสระในเลือดหลังบริโภค : การศึกษาทางคลินิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (โครงการต่อเนื่องระยะที่ 3)
9การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากข่า และสารสูตรผสมดีปลีและว่านน้ำเพื่อควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)
10เครื่องกำเนิดพลาสมาในน้ำฟองก๊าซขนาดไมโคร/นาโนสำหรับเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตและลดการใช้สารเคมีของระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
12345678910...