ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ


ปีงบประมาณ :
หัวข้อเรื่องงานวิจัย :
หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย :
 
จำนวน 73 รายการ
ลำดับหัวข้อเรื่องงานวิจัย
1การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไทยที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หากลุ่มยีนที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิสูงโดยใช้เทคนิค cDNA-SRAP
2การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนสูงจากเนื้อไก่ส่วนอกและศึกษาผลทางคลินิกเกี่ยวกับการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในอาสาสมัคร
3การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านไทย ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับกลุ่มเฉพาะ และผลิตภัณฑ์อาหารจากวัสดุอาหารผลพลอยได้ ให้มีมูลค่าเพิ่มและมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
4การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านโรคกระดูกพรุนจากสารสกัดเพชรสังฆาตระยะ ที่ 2
5การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเม็ดบีดส์ฟักทองโดยใช้ไฮโดรคอลลอยด์ผสมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ำเต้าหู้พาสเจอไรซ์
6พัฒนาสภาวะกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยเยื่อฟักข้าวและปรับปรุงคุณภาพผงเพื่อทำเครื่องดื่มเยื่อฟักข้าวผงรสผลไม้
7การจัดการแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยวิธีการควบคุมแบบ ผสมผสาน (ต่อเนื่องปีที่ 2)
8การพัฒนาวิธีการตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตรโดยใช้สารเรืองแสง ระยะที่ 2
9โครงการติดตาม ประเมิน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหากรณีพิพาทเรื่องอ้อยและน้ำตาลกับบราซิลในองค์การการค้าโลก (WTO) และจัดทำแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลตามข้อผูกพันกับ WTO ที่ให้ลำดับความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
10การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารหมักจากถั่วเหลืองโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ จำนวน 3 ประเภท
12345678