ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ


ปีงบประมาณ :
หัวข้อเรื่องงานวิจัย :
หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย :
 
จำนวน 171 รายการ
ลำดับหัวข้อเรื่องงานวิจัย
1การใช้ประโยชน์ลำต้นปาล์มน้ำมันและการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของไม้ปาล์มน้ำมันโดยการอัดกาวและเพิ่มความหนาแน่นโดยใช้แรงอัดเพื่อไม้แปรรูป (ต่อเนื่องปีที่สอง)
2การพัฒนาอาหารเหลวเสริมสุขภาพสำเร็จรูปเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับผู้สูงอายุ
3การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตข้าวแบบครบวงจร ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
4คุณภาพของน้ำมันหอมระเหยต้นแบบจากดอกมะลิลาที่สกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤต
5การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลววิกฤตยิ่งยวด แบบใช้คาร์บอนไดอ๊อกไซด์แข็งช่วย
6การประเมินผลกระทบมาตรการการค้าด้านสุขอนามัยพืชของประเทศจีนต่อการส่งออกผลไม้ไทย
7ประสิทธิภาพของสารสกัดจากราเอนโดไฟด์ที่แยกจากต้นโกงกางในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริก
8การจัดการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน
9บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะชนิดอินดิเคเตอร์ความสดของผักสลัดและผลไม้ตัดแต่ง
10การใช้แผ่นเทียบสีใบและดัชนีความเขียวเพื่อประเมินความต้องการปุ๋ยไนโตรเจนเชิงพื้นที่ของข้าวโพดข้าวเหนียว จากภาพถ่ายอากาศยานไร้คนขับ
12345678910...