โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว
ปีงบประมาณ
2552
ชื่อโครงการภาษาไทย
การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของลำไย
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ
Development of Longanoid Anti-chondroprotection Cream formulation from Longan Seed
เนื้อหาเผยแพร่

         

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของลำไย” แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมสารสกัดแยกส่วนมาตรฐานที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Fractions) จากลำไยตกเกรดอบแห้งทั้งลูกหรือเมล็ดลำไยจากการอบแห้งเนื้อลำไยสีทองในระดับ pilot scale รวมทั้งสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบครีมทาป้องกันข้อเข่าเสื่อม

มีการวิจัยวิธีการสกัดแยกส่วนมาตรฐานที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bioactive Fractions)  จากสารสกัดเมล็ดลำไยอบแห้งที่เป็นของเหลือทิ้ง ที่มีคุณสมบัติต้านการกลายพันธุ์ ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน โดยพัฒนาวิธีการเตรียม bioactive fractions อย่างน้อย 6 ชนิด ซึ่งมีองค์ประกอบเป็นกรดกัลลิก กรดเอลลาจิก และสารกลุ่มโพลีฟีนอล สารสกัดแยกส่วนทั้งหมด 6 ชนิดมีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้  เนื่องจากไม่มีอันตรายต่อดีเอ็นเอและมีฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษต่อยีนของสารก่อการกลายพันธุ์สามชนิด ได้แก่ IQ (2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline) อะฟลาทอกซินบีหนึ่ง (AFB-1; aflatoxin B1) และ Trp-P-1 (3-Amino-1,4-dimethyl-5H-pyrido[4,3-bindole) และสามารถนำสารสกัดไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ครีมใช้ทาบรรเทาอาการปวดจากการเสื่อมของกระดูกข้อต่อ 

ประโยชน์ที่ได้รับของโครงการคือ พัฒนาสารสกัดจากเมล็ดลำไยนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ครีมทาป้องกันข้อเข่าเสื่อมที่มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย มีผลการวิจัยรองรับ ผู้ประกอบการมีโอกาสทำการตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลำไยตกเกรดและเมล็ดลำไยอบแห้ง